ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

National Shooting Sport Association of Thailand Mr.Pol. Col. Wirat Karndee 286 Ramkamhang Road, Hua-maak, Bangkapi Bangkok 10240 Thailand

E-Mail: nssat@yahoo.com
Tel: +662-300-4597
Fax: +662-300-4598