ขอเรียนเชิญสมาชิก สมาคมยิงปีนฯ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ, เอกสารสำคัญ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แก้ไขตารางการแข่งขันยิงปืนชิงโล่รางวัลฯ เพื่อพิจารณาคัดตัวนักกีฬา

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ, เอกสารสำคัญ

เพื่อให้การเตรียมนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย สอดคล้องกับแผนงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันรายการต่างๆ ที่ใช้ผลเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลยเซียต่อไปนี้