ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น.

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ, รับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น. ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิปริญญาตรี)ตามลำดับต่อไปนี้ นางสาวปรัศนียาภรณ์ อินทรังษี นายณัฐภูมิ สนธิ นางสาวทิพย์สุดา พิสุทธิพันธ์ นายเฉลิมชัย แซ่ลิ้ม นายกิตินันท์ เอี่ยมน้อย นางสาวเบญจวรรณ ชะโณวรรณะ นางสาวปรียาภรณ์ วัชรมุสิก ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิ ป.ว.ช.) ตามลำดับต่อไปนี้ นายอธิวัฒน์ เอกหิรัณยกิตติ์ นางสาวปาริชาติ เคนวงษ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ, รับสมัครเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติ รับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท (ไม่จำกัดเพศ) การศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือเทียบเท่า มีความสามารถพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานด้านธุรการหรืองานสารบรรณได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 – 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบสัมภาษณ์ตามลำดับวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลสอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เริ่มปฎิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2563