admin

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันรายการ Road to Paris และ Asian games หางโจว ประเทศจีน 2563

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันรายการ Road to Paris และ Asian games หางโจว ประเทศจีน 2563

ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1-2,8-9 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 256t3

ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1-2,8-9 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 256t3

กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 , 8-9 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย

กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 , 8-9 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย

Translate »