admin

ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559( ตามข้อบังคับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2558ข้อ 30 ) ในวันอาทิตย์ ที่ 10  เมษายน  2559เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุม  ศปก.บก.น.9 กองบังคับการตำรวจนครบาล…

Translate »