Day: June 25, 2020

“สกล”เน้นบริหารงานชัดเจน โปร่งใส-ไม่หาผลประโยชน์ เอาเรื่องไม่ดีขึ้นมาเคลียร์บนโต๊ะ

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เชิญผู้บริหาร และ สโมสรสมาคมชิก ประชุมสามัญประจำปี เป็นครั้งแรก “สกล” พูดแทงใจดำ ให้นำเอาเรื่องไม่ชอบมาพากล ขึ้นมาเคลียร์บนโต๊ะ ย้ำนโยบายบริหารงานชุดนี้ต้องปร่งใส ไม่หาผลประโยชน์ ยินดีให้ตรวจสอบได้ ที่สำคัญต้องขจัดกลุ่มผีให้หมดไปจากสมาคมฯ อย่างเด็ดขาด ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะกรรมการผู้บริหารชุดใหม่…

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น.

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น. ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิปริญญาตรี)ตามลำดับต่อไปนี้ นางสาวปรัศนียาภรณ์ อินทรังษี นายณัฐภูมิ สนธิ นางสาวทิพย์สุดา พิสุทธิพันธ์ นายเฉลิมชัย แซ่ลิ้ม…

Translate »