“สกล”เน้นบริหารงานชัดเจน โปร่งใส-ไม่หาผลประโยชน์ เอาเรื่องไม่ดีขึ้นมาเคลียร์บนโต๊ะ

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เชิญผู้บริหาร และ สโมสรสมาคมชิก ประชุมสามัญประจำปี เป็นครั้งแรก “สกล” พูดแทงใจดำ ให้นำเอาเรื่องไม่ชอบมาพากล ขึ้นมาเคลียร์บนโต๊ะ ย้ำนโยบายบริหารงานชุดนี้ต้องปร่งใส ไม่หาผลประโยชน์ ยินดีให้ตรวจสอบได้ ที่สำคัญต้องขจัดกลุ่มผีให้หมดไปจากสมาคมฯ อย่างเด็ดขาด ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะกรรมการผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมผู้แทนสโมสรสมาชิกทั่วประเทศ เข้าประชุมเพื่อเป็นการหารือร่วมกัน เกี่ยวกับนโยบาย และการวางแผนในการบริหารงานภายในสมาคม และ แก้ไขข้อบังให้เกิดความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และ ดีกว่าที่ผ่านมา ในการประชุมหารือครั้งนี้ บรรดาสโมสรสมาชิกได้ให้ความร่วมมือจำนวน 33 สโมสร โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกฏ-กติกา ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนค่าสโมสรสมาชิกแรกเข้าประเภทสามัญจากเดิม 15,000 บาท ยังคงเดิม แต่ให้ปรับลดค่าบำรุงประจำปี จากปีละ 10,000 บาท ให้เหลือเพียงแค่ ปีละ 1,000 บาท เช่นเดียวกับสมาชิกประเภทวิสามัญ ค่าลงทะเบียนครั้งแรกยังคง 3,000 บาทเหมือนเดิม แต่ให้ลดค่าบำรุงประจำปีเหลือเพียงปีละ […]

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น.

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ, รับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น. ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิปริญญาตรี)ตามลำดับต่อไปนี้ นางสาวปรัศนียาภรณ์ อินทรังษี นายณัฐภูมิ สนธิ นางสาวทิพย์สุดา พิสุทธิพันธ์ นายเฉลิมชัย แซ่ลิ้ม นายกิตินันท์ เอี่ยมน้อย นางสาวเบญจวรรณ ชะโณวรรณะ นางสาวปรียาภรณ์ วัชรมุสิก ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิ ป.ว.ช.) ตามลำดับต่อไปนี้ นายอธิวัฒน์ เอกหิรัณยกิตติ์ นางสาวปาริชาติ เคนวงษ์