Day: June 12, 2020

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติ รับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท (ไม่จำกัดเพศ) การศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือเทียบเท่า มีความสามารถพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานด้านธุรการหรืองานสารบรรณได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00…

Translate »