รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท (ไม่จำกัดเพศ) การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่านและเขียน) ร่างจดหมายและ E-Mail ประสานงานกับสหพันธ์กีฬาโลกได้เป็นอย่างดี ใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี อายุไม่เกิน 30 ปี ขับรถได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบสัมภาษณ์ตามลำดับวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เริ่มปฎิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 […]