ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่คือ นายสกล วรรณพงษ์  

การแข่งขันชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เก็บคะแนนสะสมครั้งที่ 4

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

การแข่งขันชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เก็บคะแนนสะสมครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์