ประกาศชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

ประกาศชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์