ประกาศชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

ประกาศชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันชิงชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เก็บคะแนนสะสม ครั้งที่ 3

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

การแข่งขันชิงชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 เก็บคะแนนสะสมครั้งที่ 3