การแข่งขันชิงชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

การแข่งขันชิงชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ประจำเดือนมกราคม  2563 เก็บคะแนนสะสมครั้งที่ 2

รับสมัครนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ, เอกสารสำคัญ

เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ประวัติของผู้สมัคร (พอสังเขป) 1 หน้ากระดาษ A4 ดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อบุคคลลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อ-สอบถามได้ที่เบอร์ 086-974-5796,081-935-3984

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

Posted on Leave a commentPosted in ประกาศ

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15  ธันวาคม พ.ศ 2562 และ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562