goodnews

รัฐมตรีการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูรได้แสดงการสนับสนุนสมาคมยิงปืนนานาชาติในการจัดการแข่งขันการยิงปืนชิงแชมป์โลกครั้งนี้อย่างเต็มที่

“นี่เป็นการจัดการแข่งขัน ISSF World cup ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมา” คุณกริลได้กล่าว

“ผมต้องกล่าวขอบคุณสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท้องถิ่นที่คอยให้ความช่วยเหลิอพวกเราในนามของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติเรามีการร่วมกันทำงานอย่างยอดเยี่ยมและเชื่อว่าเราได้จัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม”

“ผมหวังว่าจะกลับมาทีนี่อีกครั้งในเร็ววัน “

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »