คุณสมบัติ

  • อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท (ไม่จำกัดเพศ)
  • การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่านและเขียน)
  • ร่างจดหมายและ E-Mail ประสานงานกับสหพันธ์กีฬาโลกได้เป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ขับรถได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบสัมภาษณ์ตามลำดับวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563

เริ่มปฎิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2563

สนใจติดต่อ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทร 086-947-5796, 081-935-3984

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »