คุณสมบัติ

  • รับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท (ไม่จำกัดเพศ)
  • การศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานด้านธุรการหรืองานสารบรรณได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 – 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สอบสัมภาษณ์ตามลำดับวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประกาศผลสอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563
  • เริ่มปฎิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »