ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1-2,8-9 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 256t3

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »