ระเบียบสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

Posted on Posted in ไม่ได้จัดประเภท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *