ภาพบรรยากาศ ISSF WORLD CUP RIFLE/PISTOL MUNICH

Posted on Posted in ข่าว

นักกีฬาเตรียม Seagames ได้เดินทางไปแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในรายการ ISSF W.C. Rifle/Pistol กรุงมิวนิค, ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่  17-24  พฤษภาคม ค.ศ. 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *