ภาพบรรยากาศการเปิดงาน ISS World Cup Rifle/Pistol 2016

Posted on Posted in ISS World Cup Rifle/Pistol 2016

ภาพบรรยากาศการเปิดงานการแข่งขัน  ISS World Cup Rifle/Pistol  ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

[easymedia-gallery med=”191″ filter=”1″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *