ผลการแข่งขันยิงปืน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

Posted on Posted in ไม่ได้จัดประเภท

ผลการแข่งขันยิงปืน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” 

เจ้าถาพร่วมจังหวัดชุมพร และ ระนอง

ณ สนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมภ์

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *