ภาพบรรยากาศการเปิดงานการแข่งขัน  ISS World Cup Rifle/Pistol  ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »