ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »