ประกาศชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »