กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33

Posted on Posted in ประกาศ

กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

เจ้าภาพร่วมจังหวัดชุมพร และระนอง

ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

S__10493990

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *