ขอเรียนเชิญสมาชิก สมาคมยิงปีนฯ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560

S__11001873

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560

ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางการแข่งขันชิงโล่รางวัล พลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ครั้งที่ 3

ตารางการแข่งขันชิงโล่รางวัล พลเอกรุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 3

bill_web

กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33

กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

เจ้าภาพร่วมจังหวัดชุมพร และระนอง

ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

S__10493990

เลื่อนการเเข่งขัน Asian Youth games ไปจนถึงปี 2021หลังจากาตาร์ถอนตัว

S__9609268จากการประชุมสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia) ได้มีดารประชุมและตกลงอย่างเป็นทางการโดยมีมติให้เลื่อนการแข่งขัน Asian Youth games ไป 4 ปีจนกระทั่งสามารหาเจ้าภาพการแข่งขันครั้งใหม่ได้